Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

5 mei 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters            Adres                                    Postcode

F.C.H. Rechards                      Buys Ballotsingel 27               2922 HG

C. Riepsaame                         Wethouder Brouwerstraat 8     2922 XP

R. Hijmensen                         Meidoornhof 20                      2923 EL                                                                                

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.De geplande datum van uitschrijving is 5 mei 2020.