Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

29 april 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                        Adres                            Postcode

A. Agharbi                                      Lage Park 5                   2923 VA

N. Chocto                                       Lage Park 5                   2923 VA                                                                                        

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.De geplande datum van uitschrijving is 28 april 2020.