Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

14 april 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                Adres                              Postcode

Hung, Y.                                    Lupine 1                          2925 ET

Lin, C.                                       Lupine 1                         2925 ET

Rijthoven, I. van                        IJsselstraat 79                 2922 AR

Da Silva, B.M.                            Schepenstraat 19 a           2922 VR

Makkelie, R.                               Lelie 49                            2925 XB

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 14 april 2020.