Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

14 januari 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken van de gemeente Krimpen aan den IJssel is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters               Adres                                                Postcode

Fernandes, D.                        Gouden Regen 67                               2923 EK

Dammers, J.                          Molenaar van Schelvenlaan 16             2922 BT

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 14 januari 2020.