Voornemen tot inschrijving in de Basisregistratie Personen

27 december 2022

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid woonachtig zijn op het onderstaande adres.  De wet stelt bijzondere eisen aan de juistheid van de basisadministratie. Ingevolge artikel 2.39 van de Wet basisadministratie persoonsgegevens (Wet BRP) is men  verplicht het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. Blijft men in gebreke dan kan de gemeente u ambtshalve inschrijven.

 naam en voorletters             – adres                            – postcode

Haaren S. van                        Tuinstraat 68                          2921 XL

Drenth, Z.D.                           Tuinstraat 68                          2921 XL

U wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de ambtshalve inschrijving in de BRP plaatsvinden.

 De geplande datum van inschrijving is: 27 december 2022.