Verwijdering gehandicaptenparkeerplaats voor een voertuig op kenteken nabij de Oranjesingel 62

30 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen voor een voertuig op kenteken nabij de Oranjesingel 62. Dit besluit is genomen op grond van artikel 12, letter a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, juncto artikel 18 lid 1, sub d en artikel 149 van de Wegenverkeerswet.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gehandicaptenparkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.