Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Raadhuisplein 2

27 juli 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het plaatsen van windturbines op het dak van het raadhuis
Locatie: Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 september 2021. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.