Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Industrieweg 2c

20 juli 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het plaatsen voor 10 jaar van tijdelijke kantoorunits achter het gebouw
Locatie: Industrieweg 2c

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 augustus 2021.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.