Verlenging beslistermijn voor Memlingstraat 2: het uitbreiden van de school.

14 juli 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het uitbreiden van de school

Locatie : Memlingstraat 2

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 augustus 2020.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.