Verlenging beslistermijn voor Lansing 51: het realiseren van interne wijzigingen, het maken van een dakopbouw  en het wijzigen van kozijnen

6 oktober 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het realiseren van interne wijzigingen, het maken van een dakopbouw  en het wijzigen van kozijnen

Locatie : Lansing 51

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 november 2020. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.