Verlenging beslistermijn voor Kortlandstraat 55: het verlengen van de woning aan de achterzijde.

1 september 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het verlengen van de woning aan de achterzijde

Locatie : Kortlandstraat 55

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 oktober 2020.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.