Verlenging beslistermijn voor Ijsseldijk 378: het aan de buitenkant isoleren van de gevel en kozijnen vervangen.

1 september 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het aan de buitenkant isoleren van de gevel en kozijnen vervangen

Locatie : IJsseldijk 378

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 oktober 2020.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.