Verlenging beslistermijn voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de Haven 1

24 augustus 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het uitbreiden van het bedrijfsgebouw
Locatie: Haven 1 in  Krimpen aan den IJssel

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 oktober 2021. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.