Verlenging beslistermijn voor De Twee Sluizen 5: het realiseren van een vrijstaande nieuwbouw woning.

8 september 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het realiseren van een vrijstaande nieuwbouw woning

Locatie : De Twee Sluizen 5

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  23 oktober 2020.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.