Verlenging beslistermijn van maximaal zes weken voor De Korf 8a

14 januari 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het plaatsen van gevelreclame van de supermarkt

Locatie : De Korf 8a

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 februari 2020. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.