Verlenging beslistermijn tvoor het realiseren van een bierbrouwerij in het pand aan de Van Utrechtwrh 26

24 augustus 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het realiseren van een bierbrouwerij in het pand

Locatie: Van Utrechtweg 126 

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 oktober 2021. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.