Verlengde omgevingsvergunningen

6 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het realiseren van een horeca paviljoen

Locatie : C.G. Roosweg 20

De beslistermijn wordt verlengd in verband met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  24 augustus 2022.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.