Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen 21 december

21 december 2021

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • Winkelcentrum Crimpenhof trakteert op 24 december 2021;
  • Winkelcentrum Crimpenhof trakteert op 29 december 2021;
  • Winkelcentrum Crimpenhof wenst u een Gelukkig Nieuwjaar op 4 januari 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.