Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen september

13 september 2022

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • Een buurtbarbecue aan de Rotterdamseweg 56 op 17 september 2022.
  • Een buurtbarbecue op het schoolplein aan de Jozef Israelsstraat op 24 september 2022.
  • Een buurtbarbecue bij de Meerkoetflat op 25 september 2022.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • Een rommelmarkt in de Tuinstraat op 24 september 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.