Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen 

17 mei 2022
 • De burgemeester heeft vergunning verleend voor:
 • Een lentefeest op de Kinderboerderij op 21 mei 2022;
 • Een boekenmarkt op winkelcentrum De Crimpenhof op 28 mei 2022;
 • De avondvierdaagse van 30 mei tot en met 3 juni 2022;
 • Een verkoping bij de Sebakerk op 4 juni 2022;
 • Een oogst- en streekmarkt bij het Streekmuseum op 4 juni 2022;
 • Een bloemenmarkt op het parkeerterrein van het Raadhuisplein op 6 juni 2022;
 • Een Midzomeravondconcert bij de IJsseldijkkerk op 11 juni 2022;
 • Een feest tgv het 100jarig bestaan van WSV “de Hollandsche IJssel” in open partytenten aan de Griendstraat op 25 juni 2022.

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning verleend voor:

 • Een foodtruck ten behoeve van de verkoop van poffertjes, crepes en lollywafels tijdens de bloemenmarkt op 6 juni 2022;
 • Een kinderdraaimolen op het Trouwplein bij het Raadhuisplein van 3 tot en met 6 juni 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.