Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen

26 april 2022

Burgemeester en wethouders hebben een melding voor een bingo ontvangen van:

  • DCV op het DCV-terrein op 29 april 2022;
  • Schilderswijk Krimpen op het grasveld bij de Hobbemalaan op 25 juni 2022.

De burgemeester heeft een melding voor een klein evenement ontvangen voor:

  • Een Meet&Greet voor een personeelswerving van Agathos Thuiszorg op 24 mei 2022.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • Het houden van diverse activiteiten op Koningsdag 27 april 2022 door Stichting Trouw aan Oranje;
  • De Koningskermis van 22 tot en met 30 april 2022 (m.u.v. zondag);
  • Een tentfeest bij DCV op 30 april 2022;
  • Een Paw Patrol Day op de Crimpenhof op 4 mei 2022;
  • Het houden van de Dodenherdenking op 4 mei 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.