Verleende APV-vergunningen /meldingen/ontheffingen

5 april 2022

Burgemeester en wethouders hebben een melding voor een bingo ontvangen van:

 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 11 april 2022.
 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 16 mei 2022.
 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 13 juni 2022.
 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 19 juli 2022.
 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 5 september 2022.
 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 3 oktober 2022.
 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 7 november 2022.
 • Stichting Activiteiten Oud Krimpen in de Tuinstraat 43 op 12 december 2022.

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:

 • Het houden van een collecte voor de Roparun in de periode van 9 tot en met 14 mei 2022.

De burgemeester heeft een melding voor een klein evenement ontvangen voor:

 • Een buurtbarbecue in de Anemoon (speeltuin) op 18 juni 2022.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

 • De Pattimura Walk op 9 april 2022 aan de Werkgroep Samen.
 • Een evenement rondom mobiliteit (ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Gezondheidscentrum) op 9 april 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Kijk op zoek.officielebekendmakingen.nl voor alle officiële bekendmakingen.