Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen  

24 januari 2023

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:

  • 20 sandwichborden van 15 februari tot en met 1 maart 2023;
  • 25 sandwichborden van 25 februari tot en met 11 maart 2023;
  • 25 sandwichborden van 11 maart tot en met 25 maart 2023.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.