Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen 20 september

20 september 2022

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • Een Open Dag bij de brandweer op 24 september 2022;
  • Een verkoping van de Stichting Ontmoeting in de Nachtegaalstraat/Tuyterplein op 24 september 2022;
  • Een verkoping van Stichting Adullam op het Evenemententerrein en het voetbalveldje op 10 oktober 2022.

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • De afsluiting van de tentoonstelling Istori-Istori Maluku bij Streekmuseum Krimpenerwaard op 24 september 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.