Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen

6 december 2022

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • De opslag en verkoop van vuurwerk aan de Stormpolderdijk 34 tot 1 januari 2028.

 

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het inzamelen van kleding aan de stichting Sympany in het 1e kwartaal van 2023.
  • Het inzamelen van kleding aan de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie in het 2e kwartaal van 2023.
  • Het inzamelen van kleding aan de Hersenstichting in het 3e kwartaal van 2023.
  • Het inzamelen van kleding aan de CliniClowns in het 4e kwartaal van 2023.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • Een winterfair op 10 december 2022.

De burgemeester heeft een alcoholontheffing verleend aan:

  • De winterfair op 10 december 2022.

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • Een relatie event Grote Kruising op 8 december 2022;
  • Een kerstmarkt in de Bron op 17 december 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.