Verleende APV-vergunningen /meldingen/ontheffingen 

15 november 2022

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:

  • 25 sandwichborden van 26 november tot en met 10 december 2022.

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • Een Nieuwjaarsreceptie voor de buurtbewoners van Bloemrijk op 7 januari 2023.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • Een bedrijven- en onderwijsbeurs in een tent op het Evenemententerrein van 21 tot en met 26 november 2022;
  • Een Lichtjesavond op de begraafplaats IJsseldijk op 30 november 2022.

De burgemeester heeft een alcoholontheffing verleend aan:

  • De bedrijven- en onderwijsbeurs op het Evenemententerrein op 23, 24 en 25 november 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.