Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen

2 augustus 2022

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • Een zomerwoensdag familiedag in het Streekmuseum Krimpenerwaard op 3 augustus 2022.
  • Een buurtcamping op het Zwaneneiland op 9 augustus 2022.
  • Een zomerwoensdag familiedag in het Streekmuseum Krimpenerwaard op 10 augustus 2022.
  • Een buurtcamping in het Park Middenwetering op 16 augustus 2022.
  • Een zomerwoensdag familiedag in het Streekmuseum op 17 augustus 2022.
  • Een buurtbarbecue aan de Zevenster op 27 augustus 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.