Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel: stemmen bij volmacht

1 februari 2022

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 bij volmacht mag stemmen.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Team Verkiezingen van de gemeente stelt gratis aanvraagformulieren beschikbaar om bij volmacht te mogen stemmen, zowel digitaal als fysiek.
2. De kiezer levert het aanvraagformulier uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 vóór 17.00 uur in. Dit moet bij de burgemeester van de gemeente waar hij of zij op maandag 31 januari 2022 als kiezer staat geregistreerd.
3. De persoon, die bereid is om voor een ander te stemmen, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer staan geregistreerd binnen de gemeente.
4. Als de burgemeester het aanvraagformulier heeft goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever heeft volgens de wet niet het recht om de volmacht in te trekken of zelf te gaan stemmen.

B. MACHTIGING door het overdragen van de STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer machtigen om voor hem/haar te stemmen. Die andere kiezer moet wel ingeschreven staan in dezelfde gemeente als de kiezer.
2. De kiezer zet op de achterkant van de stempas een handtekening. Ook zet de gemachtigde op dezelfde stempas een handtekening.
3. De kiezer geeft de getekende stempas aan de gemachtigde. De stempas is na het ondertekenen omgezet in een volmachtbewijs.
4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. De kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het omzetten van een stempas naar een volmachtbewijs kan tot en met de dag van de verkiezing.
6. De persoon kan de volmacht die hij heeft gegeven, ook weer intrekken. Dit moet wel gebeuren voordat de gemachtigde de stem gaat uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De kiezer moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Meer informatie vraagt u op bij team Verkiezingen
U kunt team Verkiezingen bereiken via het telefoonnummer 14 0180 en het e-mailadres verkiezingen@krimpenaandenijssel.nl.

Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: woensdag 26 januari 2022

De burgemeester,
M.W. Vroom