Verkiezing Gemeenteraad 2022: Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

7 februari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 maakt bekend dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor iedereen ter inzage is gelegd in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2. Dit is ingevolge het bepaalde artikel I 1 van de Kieswet.

In het proces-verbaal is besloten over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten.

Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: Vrijdag 4 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

M.W. Vroom