Verkiezing Gemeenteraad 2022: Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

15 februari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.

 

De geldig verklaarde kandidatenlijsten zijn in te zien op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen.

 

 

Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: donderdag 10 februari 2022

 

De voorzitter voornoemd,

 

 

 

 

M.W. Vroom