Verkeersbesluit rotonde Krimpenerbosweg – Vijverlaan

26 januari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten om in het kader van het project “de Grote Kruising” ten behoeve van de doorstroming Algera Corridor een rotonde aan te leggen ter plaatse van de T-splitsing Krimpenerbosweg-Vijverlaan. Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Zie voor dit besluit www.overheid.nl .