Verkeersbesluit reconstructie winkelcentrum de Korf

23 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken het volgende bekend:

  • Door het plaatsen van verkeersbord E7 ”gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, tevens parkeerverbod voor andere voertuigen”, twee laad- en loszones in te stellen, t.w. aan de achterzijde van supermarkt Lidl en de Jumbo aan de Korf.
  • Een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen voor het betreffende weggedeelte van de Marathon komende vanaf de Korf, door plaatsing van borden C7 van het RVV 1990.
  • Acht gehandicaptenparkeerplaatsen in te richten ten behoeve van winkelcentrum de Korf, t.w. vier gehandicaptenparkeerplaatsen bij de hoofdentree aan de Olympiade en twee bij de twee andere entrees aan de Sportsingel en Marathon.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.