Verkeersbesluit hoogteportaal Rotterdamseweg

3 december 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten dat op 13 december 2019 een hoogteportaal wordt geplaatst met een doorrijhoogte van 3,5 meter op de Rotterdamseweg ter hoogte van de Weteringsingel/het Koningin Wilhelminaplein. Dit hoogteportaal wordt aangeduid met verkeersbord C19 (gesloten voor te hoge voertuigen). De hoogtebeperking geldt voor zowel vrachtwagens als personenauto’s met een te hoge lading. Dit wordt uitgevoerd op een manier die aansluit op de uitvoeringsvoorschriften van CROW-publicatie 723 ‘ASVV 2012’.

Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.