Verkeersbesluit fase 7 van het project “de Grote Kruising”, ‘fietsstraat’

7 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben de inspraakprocedure voor het project de “Grote Kruising”, fase 7, afgerond en besluiten om een aantal maatregelen te treffen ten behoeve van een veilige fietsverbinding voor de Algera Corridor. Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Zie voor dit besluit www.overheid.nl