Verkeersbesluit Capelle: Afsluiten toerit Nijverheidstraat naar Algeraweg

2 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft op 22 februari besloten een doorstromingsmaatregel uit te voeren op de Algeraweg. Voor deze doorstromingsmaatregel op de Algeraweg moet de toerit naar de Algeraweg vanaf de Nijverheidstraat worden afgesloten, voor de periode van april 2021 tot en met juni 2022, met een mogelijkheid tot verlenging van de maatregel.

Werkzaamheden de Grote Kruising

De geplande werkzaamheden aan de Grote Kruising hebben ook gevolgen voor de verkeerssituatie in Capelle. Tijdens fase 6 van de werkzaamheden zal het verkeer toenemen op de Algeraweg. En om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen zijn daarom ook aan de Capelse kant op de Algeraweg maatregelen nodig.

Wat verandert er aan de Algeraweg in Capelle?

Tijdens de duur van de werkzaamheden in Krimpen is het verkeerslicht op de Algeraweg buiten werking en is de oprit vanaf de Nijverheidstraat richting Krimpen volledig afgesloten. Dit is nu alleen op werkdagen tussen 14.00 uur en 18.30 uur. Er komt een omleiding via het Capelseplein, zoals deze nu ook geldt voor voertuigen hoger dan 1.90 meter. Deze tijdelijke maatregel geldt van april 2021 tot en met juni 2022. Tijdens de afsluiting evalueert de gemeente Capelle aan den IJssel de maatregel. Bij een positief resultaat kan de gemeente besluiten deze maatregel permanent te laten gelden. Meer informatie is te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/Algeraweg.

Realisatie van het verkeersbesluit

De afsluiting van de toerit vanaf de Nijverheidstraat naar de Algeraweg realiseert de gemeente Capelle aan den IJssel door plaatsing van borden C01 (Gesloten verklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en D04 (Verplichte rijrichting rechtdoor) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in combinatie met het laten zakken van de slagboom gedurende de gehele dag en zeven dagen per week.

Inzage en bezwaar

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt ter inzage in het gemeentehuis in Capelle aan den IJssel. Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf 24 februari 2021, een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.