Verkeersbesluit bouw Meerkoetflat aan de Meerkoetstraat

23 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken het volgende bekend:

  • Het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 met onderbord “m.u.v. (brom)fietsers” éénrichtingsverkeer te bewerkstelligen op het gedeelte van de Meerkoetstraat tussen de Fazantstraat en de Patrijzenstraat.
  • Het plaatsen van het verkeersbord E01zb, begin en einde zoneborden, een parkeerverbodszone in te stellen op ditzelfde weggedeelte.
  • Het inrichten van twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein tussen de Meerkoetflat en de Meerkoetstraat, in de nabijheid van de toegang tot het verpleeghuis Tiendhove, 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te reserveren.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.