Verkeersbesluit afsluiting fietspad Nieuwe Tiendweg

26 maart 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

Overwegende:

 • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
 • dat dit verbod geldt voor een tijdelijke situatie,
 • dat de tijdelijke afsluiting van het fietspad en voetpad, gelegen aan de noordzijde van de Nieuwe Tiendweg tussen de Bogerd en de Burgemeester Aalberslaan, geldt van 8 april 2019 tot najaar 2020,
 • dat deze tijdelijke afsluiting ten behoeve is van de bouw van het appartementencomplex Meerkoetflat;
 • dat de Meerkoetstraat ongeschikt is voor een veilige verkeersafwikkeling van bouwverkeer;
 • dat de continue afsluiting van het fietspad en voetpad noodzakelijk is voor het verkeersveilig kunnen benaderen van het bouwterrein van de Meerkoetflat door werkverkeer via een tijdelijke uitrit bouwverkeer op de Nieuwe Tiendweg;
 • dat het fietsverkeer tijdens de afsluiting gebruik kan maken van de volgende omleidingsroutes, t.w. over de Bogerd, Rondweg, Nieuwe Vliet, Middenwetering en Burgemeester Aalberslaan; of de Groenendaal, Middenwetering/Koekoekstraat;
 • dat voetgangers gebruik kunnen maken van het voetpad gelegen aan de zuidzijde van de Nieuwe Tiendweg;
 • dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit;

Besluiten:

 • om een tijdelijke verkeersafsluiting in te stellen tussen 8 april 2019 tot najaar 2020 op de aan de noordzijde van de Nieuwe Tiendweg gelegen fietspad en voetpad middels plaatsing van het verkeersbord C14 (gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor) en verkeersbord C16 (gesloten voor voetgangers);
 • om bestaand verkeersbord G11 (verplicht fietspad) voor de duur van de afsluiting te verwijderen;
 • om de borden en markering te plaatsen zoals aangegeven op de bijbehorende tekening.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.