Verkeersbesluit aansluiting Breekade/Breestraat

14 september 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten om:

  • de aansluiting Breekade/Breestraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer; en aan te wijzen als doodlopende weg.

Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Zie voor dit besluit (www.officielebekendmakingen.nl).

Zie voor dit besluit de website van www.officielebekendmakingen.nl