Vergunning verleend voor Vicenza 1: het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het gebouw

9 november 2021

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Vicenza 1: het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het gebouw (datum besluit: 1 november 2021, datum verzonden: 1 november 2021)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.