Vergunning verleend voor Tuinstraat 63 en 65: het realiseren van 2 dakopbouwen met dakkapel op de bestaande aanbouwen aan de achterzijde van de woning

1 december 2020

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Tuinstraat 63 en 65: het realiseren van 2 dakopbouwen met dakkapel op de bestaande aanbouwen aan de achterzijde van de woningen, 1 dakopbouw op perceel Tuinstraat 63 en 1 dakopbouw op perceel Tuinstraat 65 (datum besluit: 20 november 2020, datum verzonden: 20 november 2020)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.