Vergunning verleend voor Schaardijk 19f: het vergroten van de tijdelijke tent

5 mei 2020

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Schaardijk 19f: het vergroten van de tijdelijke tent (van 150m naar 170m) en het verlengen van de periode tot 31 december 2028 (reeds vergund op 11 juni 2019, OV2019030) ten behoeve van de sanering op het EMK terrein (datum besluit: 28 april 2020, datum verzonden: 28 april 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.