Vergunning verleend voor Recreatiegebied Krimpenerhout/Lansingh-Zuid (percelen A 8484, 8486 ged,): het realiseren van een natuurlijke speelplaats in h

23 februari 2021

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Recreatiegebied Krimpenerhout/Lansingh-Zuid (percelen A 8484, 8486 ged,): het realiseren van een natuurlijke speelplaats in het recreatiegebied Krimpenerhout / Lansingh-Zuid, nabij kruising Hofjespad en Waterliniepad (percelen A 8484, 8486 ged.) (datum besluit: 18 februari 2021, datum verzonden: 18 februari 2021).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.