Vergunning verleend voor nabij Schaardijk 13 kadastraal perceel sectie B nummer 1511: het plaatsen van een tijdelijke Romneyloods voor 30 maanden

28 mei 2019

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • nabij Schaardijk 13 kadastraal perceel sectie B nummer 1511: het plaatsen van een tijdelijke Romneyloods voor 30 maanden tot eind 2021 ten behoeven van de waterzuiveringsinstallatie voor het EMK-terrein (datum besluit: 17 mei 2019, datum verzonden: 20 mei 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.