Vergunning verleend voor naast de C.G. Roosweg (sectie A, 8828 ged.) over het fietspad(tunnel)

26 november 2019

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • naast de C.G. Roosweg (sectie A, 8828 ged.) over het fietspad(tunnel): het met 25 meter verlengen van het op de fly-over aansluitende tracé in de richting van de Algerabrug (onderdeel van het project grote kruising) (datum besluit: 22 november 2019, datum verzonden: 22 november 2019). 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.