Vergunning verleend voor Leeuwerikstraat 11: het realiseren van een dakopbouw met een dakkapel aan de voorzijde op de woning

12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Leeuwerikstraat 11: het realiseren van een dakopbouw met een dakkapel aan de voorzijde op de woning (datum besluit: 6 oktober 2021, datum verzonden: 6 oktober 2021).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.