Vergunning verleend voor Kievitstraat 27: het realiseren van een dakopbouw op de woning met dakkapel aan de voor- en achterzijde

14 mei 2019

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Kievitstraat 27: het realiseren van een dakopbouw op de woning met dakkapel aan de voor- en achterzijde (datum besluit: 6 mei 2019, datum verzonden: 8 mei 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.