Vergunning verleend voor IJsselstraat 21: het wijzigen van het huidige gebruik van het pand tot sociale dagbesteding

25 augustus 2020

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • IJsselstraat 21: het wijzigen van het huidige gebruik van het pand tot sociale dagbesteding (datum besluit: 18 augustus, datum verzonden: 21 augustus 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.