Vergunning verleend voor Hollandsche IJsselkering (uitgesteld): aanbrengen veiligheidslijn langs inspectiepad op de bovenstroomse keringschuif

23 juli 2019

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Hollandsche IJsselkering: het aanbrengen van een veiligheidslijn langs het inspectiepad op de bovenstroomse keringschuif (datum besluit: 15 juli 2019, datum verzonden: 17 juli 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.