Vergunning verleend voor EMK-terrein: het verbeteren van de bestaande damwandconstructie rondom het EMK-terrein aan de Hollandsche IJssel

2 juli 2019

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • EMK-terrein: het verbeteren van de bestaande damwandconstructie rondom het EMK-terrein aan de Hollandsche IJssel en Sliksloot (datum besluit: 21 juni 2019, datum verzonden: 21 juni 2019)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.