Vergunning verleend voor de Algerabrug: aanbrengen van een Velocomfort, railsysteem voor fietsen

3 december 2019

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Algerabrug: aanbrengen van een Velocomfort, railsysteem voor fietsen:Sectie A nummer 7813 ter plaatse van dijk naar Algerabrug (Trap A) borstelgoot (links) en tandriemband (rechts). Sectie A nummer 4956 ter plaatse van IJsselstraat naar dijk (Trap B) borstelgoot (links) (datum besluit: 26 november 2019, datum verzonden: 26 november 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.